Frågor och svar om Acnebehandling med Powerlite

Tryck på frågan för att se svaret. 

Finns inte din fråga med här så kan du ställa den till Heléne så svarar hon gärna!
Vad är acne?
Acne är en mycket vanlig hudåkomma som drabbar väldigt många tidigt i puberteten. Det beror på en inflammation i talgkörtlarna som omger håren i ansiktet och på överkroppen. Svårighetsgraden av acne tilltar och når ett maximum i 17-19 års ålder, för att sedan avta hos de flesta och försvinna helt omkring 20-25 årsåldern. Vissa känsliga personer kan dock ha sina acneproblem ända upp i 40-årsåldern eller längre och andra kan få acneproblemen sent i livet, så kallad acne tarda eller vuxenacne.
Hur uppstår acne?
I puberteten ökar kroppens produktion av manligt könshormon (androgen) hos båda könen. Detta stimulerar talgkörtlarna till en ökad produktion av hudfett/talg. Samtidigt som produktionen av talg ökar kommer talgkörtlarnas utförselgångar att försnävas och täppas till så att talget får svårt att komma ut och inflammationer/hudsvullnad uppstår. Inflammationerna påverkas av den normalt förekommande acnebakterien, propionibacterium acnes, som lever av talg. Acnebakterien trivs i en syrefattig miljö så när en por eller hårsäcksmynning täppts till kan bakterien föröka sig fritt. Under nedbrytningen av talget bildas avfallsprodukter, så kallade fria fettsyror som irriterar talgkörteln och inflammationen är ett faktum.
Vad är det som orsakar acne?

Hormonella förändringar som i sin tur beror på olika faktorer:

 • Pubertet – ökad halt av manliga könshormonet androgen som resulterar i en ökad aktivitet i talgkörteln.
 • Menstruation – många kvinnor upplever ökat antal acneutslag 2-7 dagar före sin period.
 • Graviditet – kan förbättra eller försämra acne.
 • Preventivmedel (oralt) – vissa kvinnor erfar en förbättring eller en försämring av sin acne i samband med att man börjar eller slutar med p-piller.
 • Stress – stress kan ha effekt på hormoner i kroppen, detta kan medföra att vissa individer som stressar mycket upplever utbrott av acne.
 • Mediciner – vissa mediciner såsom kortison, tillväxthormoner (anabola steroider) med flera kan leda till utbrott av acne.

Ärftlighet - svår acne har ofta med arv att göra.

Allergier och överkänslighet – vissa allergier och känslighet mot mat eller andra ämnen kan orsaka utbrott av acne. Vissa personer är också mer känsliga mot själva acnebakterien, propionibakterien.

Vissa kemiska ämnen eller andra substanser – utsätts man för ämnen som t.ex. klor, fluor, iodin, bromin och tjära kan man få acneutbrott. Direkt hudkontakt med feta eller oljiga ämnen kan även de orsaka acne.

Friktion eller tryck mot huden
– bland annat från telefoner, hjälmar, täta kragar eller ryggsäckar kan orsaka acneutslag. Irritation från att man klämmer eller river på sina blemmor och att man är för hårdhänt mot huden eller använder för starkt uttorkande tvål eller kemikalier kan också förvärra acnen.

Miljöfaktorer
– luftfuktighet, luftföroreningar, årstidsvariationer och andra miljöfaktorer kan påverka acne negativt.

Vissa faktorer sägs förvärra acne, men i själva verket gör de inte det. Några av dessa är:

 • Viss mat – Choklad och fet mat såsom chips, ost, pommes frites och pizza får ofta skulden vid acne. I verkligheten har det ingen effekt på acne, om det inte är så att man har en allergi eller känslighet mot något utav det man äter.
 • Dålig hygien – Acne orsakas av överskott av talg. Smuts och svett har inget med saken att göra. Tron att dålig hygien har med acne att göra leder till att många tvättar och skrubbar sin hud onormalt mycket. Detta torkar ut huden och förvärrar istället acnen i många fall.

Acne kan behandlas på olika sätt. Det finns en rad olika preparat och mediciner för att behandla olika typer av acne. Kontakta en hudläkare eller hudterapeut för råd.

Vilka olika typer av acne finns det?

Typ 1: Huvudsakligen komedoner; vita och svarta pormaskar med en tillfällig liten finne med eller utan innehåll. Typ 1 medför inga ärr.

Typ 2: Komedoner; vita och svarta pormaskar, större antal finnar mestadels i ansiktet. Typ 2 kan medföra milda ärr.

Typ 3:
Åtskilliga komedoner och finnar, förutom i ansikte nu även på rygg, bröst och axlar. Typ 3 kan ibland medföra cystor, knölar och medföra måttliga ärr.

Typ 4:
Stort antal stora cystor och inkapslade knölar i ansikte, hals och överkropp. Typ 4 medför med all säkerhet ärrbildning.

Man kan också kategorisera acne utefter svårighetsgrad och symptom:

 • Commedon acne – mestadels pormaskar, knappt några inflammationer
 • Papulös acne – mestadels inflammationer, små varfyllda blåsor
 • Nodulär acne – stora varfyllda blåsor (cystor) som ofta bildar ärr
 • Acne indurate – vanlig acne med kronisk, missfärgad och förhårdnad yta.
 • Acne punktata – komedonacne, talgkörtelns öppning är lite för trång och talget kan inte tömmas ut på ett normalt sätt. Då uppstår en pormask där gångarna täpps igen av talg och döda hudceller, på så sätt uppstår komedonacne.
 • Acne keratosa – acne som uppstår vid mungipor, små knölar bildas med sårskorpor och förhornade proppar, sk pormaskar.
 • Acne ciliaris – acne som uppstår på eller nära ögonlocken.
 • Acne papulosa – inflammatorisk acne, den vanligaste formen. Förutom pormaskar så förekommer mer eller mindre rikligt med 3-5 mm stora, inflammerade knottror och blåsor. Vid inflammatorisk acne ökar de i talgkörtlarna förekommande acnebakterierna kraftigt i antal. Bakterierna i talgkörtlarna bryter ner fettet i fria fettsyror. Fettsyrorna irriterar talgkörtelns väggar och huden runt hårsäcken.
 • Acne varioliformis – acne med små ytliga varblåsor, vanligast vid tinningar och panna och mindre vanliga på bringa, rygg eller näsa.
 • Acne atrophica – acne med gropar och ärr.
 • Acne pustulosa – acne med ytliga varblåsor med efterföljande ärrbildning.
 • Acne urticaria –acne med kliande utslag, liten svullnad av huden.
 • Acne conglobata – acne med bölder, cystor och nedsänkningar som lämnar djupa ärr.
 • Cystic acne – acne med cystor, vätskefyllda blåsor.
 • Acne fulminans – ovanlig typ av acne med typiska ömma inflammationer, ofta sår med skorpa på överkropp och ansikte. Acne fulminans uppstår ofta plötsligt och drabbar oftas tonårskillar. Man får ofta feber till följd och emellanåt följer inflammation i leder.
 • Acne keloidalis nuchae – kallas också för keloid acne. Keliod acne involverar infektion av hårsäck i nacke. Denna typ av acne orsakar ärr och förtjockning av huden, och drabbar nästan uteslutande afrikanska män.
 • Acne tarda – sen acne, oftast hos kvinnor med acnedebut efter 20-års ålder.
 • Acne artificialis – uppkommer oftast av yttre faktorer såsom kemiska ämnen bland annat olja, tjära, klor, bensin, parrafin, vasselin och vissa kosmetiska produkter. Kan även uppstå av vissa mediciner.
Hur fungerar behandlingen?

Behandlingen inleds med en konsultation där terapeuten går igenom behandlingen steg för steg. Powerlite® IPL Acne arbetar med intensivt pulsat blått ljus. Ljuset slår ut acnebakterien och ger en snabb utläkning av befintliga inflammationer. Huruvida du kan bli behandlad eller inte kommer att fastställas under konsultationen.

Powerlite® IPL Acne attackerar problemet inifrån, dvs processen sker under "ytan" och det blir därmed ingen skada på huden.

Är ljuset farligt?

Det blåa ljuset är ofarligt. Powerlite har ett speciellt integrerat filter som filtrerar bort all skadlig strålning.
För att skydda dina ögon under behandlingen används speciellt framtagna skyddsglasögon.

Hur lång tid tar en behandling?

Hur lång tid behandlingen tar beror på hur stort området som ska behandlas är. Varje puls täcker ett stort område vilket gör behandlingen snabb och effektiv. Som exempel tar ett helt ansikte cirka 20 minuter att behandla.

Ofta rekommenderas att göra en kombinationsbehandling med exempelvis portömning eller microdermabrasion för bästa resultat.
Hur många behandlingar behövs?

Hur många behandlingar som krävs beror på graden av acne och är även individuellt. Ibland räcker några enstaka behandlingar med ofta rekommenderas en kur på 6-8 behandlingar. Därefter utreds ifall man skall fortsätta med samma intervall eller ifall uppföljningsbehandlingar räcker. 

Vilka resultat kan man förvänta sig?

En komplett behandlingskur med Powerlite® IPL Acne kan ge en mängd olika positiva resultat.

Behandlingen är främst symptomslindrande och behandlar inte orsaken till acneuppkomsten. Det finns inga behandlingar som behandlar
orsaken till acne. Behandlingen lindrar besvären. En av de största fördelarna med Powerlite® IPL Acne är att ljuset dämpar acnens inflammationsfas och att risken för acneärr därmed minskar betydligt. Effektivt behandlas olika typer av acne med goda resultat.

Gör behandlingen ont?

Ljuspulsen kan liknas vid en kamerablixt och känns ofta som ett litet stick. Denna känsla går över i en vämekänsla i huden.

Vad ska man tänka på innan behandling?

Undvik sol och karotentabletter minst en månad innan behandling. Eventuell brun-utan-sol behandling bör avslutas senast två veckor innan behandling. För bästa resultat är det bra om man kan vara så blek som möjligt.

Tänk också på att använda hög solskyddsfaktor på området som ska behandlas.

Sol ska undvikas en vecka efter behandling och använd alltid hög solskyddsfaktor.

Det är viktigt är att undvika att klämma på huden.

Hur mycket kostar det?
Innan behandlingen påbörjas genomförs alltid en konsultation där man går igenom behandlingen steg för steg samt får en exakt prisuppgift.
Vad görs vid en konsultation?
Inför behandlingen bokas man in på ett första möte, för att få mer information om hur behandlingen går till och tekniken som används. Det är viktigt att man går igenom vilka förväntningar och önskemål man har och vilka begränsningar som finns, dvs vad man kan åstadkomma. Man går igenom tidigare medicinsk historik, kontraindikationer och andra pågående behandlingar. Vissa mediciner kan göra huden ljuskänslig och vid intag av dessa skall man undvika IPL, i vissa fall görs en testpuls för att se hur huden reagerar.

Det är av yttersta vikt att man svarar så sanningsenligt som möjligt för att få rätt bedömning. Man går igenom vad man bör tänka på före och efter en behandling. Man kan även få tips om andra behandlingar som kan göras i kombination för ytterligare effekt. Man får råd om upplägg av kur, antal behandlingar och pris för detta. Bra att passa på att ställa så många frågor som möjligt, så att man inte känner sig osäker inför behandlingarna.
Hur går behandlingen till?

Efter konsultation bokas tid för behandling. Huden rengörs och inspekteras. Det är viktigt att ingen make-up, parfym eller annan produkt finns på huden. Aqua Charge Gel (en fuktgel speciellt utvecklad till behandlingen) appliceras för att säkerställa hudens fuktbalans. Kundens ögon täcks med skyddsglasögon. Kall Cool & Protect Gel appliceras på behandlingsområdet, för att kyla ner huden lite. Denna gel absorberar även eventuell överskottsvärme som bildas i huden vid behandlingen, som annars skulle kunna bränna hudytan.

Man arbetar med ett blått ljus. Powerlite® IPL Acne är speciellt utvecklat för att effektivt behandla acne och ger möjlighet att arbeta direkt på inflammerad acne. Safiren placeras systematiskt över hela ansiktet. Behandlingshandstycket avger korta ljuspulser som kan uppfattas som bländande, men är helt ofarliga, därför skyddas kundens ögon. Efter behandlingen torkas Cool & Protect Gel bort och huden smörjs in med Conditioning up Essence (fuktgivande) och eventuellt solskydd.

Hur fungerar IPL mot acne?
Vid acnebehandlingar med IPL tränger det intensiva ljuset ner i hudens djupare lager och verkar bakteriedödande på acnebakterien. Detta görs helt utan att skada övrig hud. Ingen hudkräm eller maskin kan ta bort acne, men man kan få den under kontroll och göra det bättre. Man ser resultat av IPL-behandlingar upp till tre gånger snabbare än med traditionella hudkrämer.

Ofta behandlas acne med ett gult och/eller ett blått ljus. Dessa ljus har olika våglängder och kompletterar varandra vid en behandling. Man kan med fördel kombinera ljusbehandlingen med en mild hudslipning, så kallad microdermabrasion, för att få bort döda hudceller och tilltäpptheter i huden. Det är också viktigt att man har bra produkter mellan behandlingarna för bästa resultat.
Finns det några biverkningar?

Biverkningar är väldigt sällsynt. En rodnad och eventuellt en liten svullnad kan uppstå direkt efter behandlingen, men försvinner oftast inom några timmar upp till några dagar i väldigt sällsynta fall. IPL och ljus har använts i många år för en rad olika behandlingar och man har mer än 15 års erfarenhet av effekterna. Våglängderna man använder är anpassade för att söka sig till önskat mål och lämnar omgivande hud oskadd. Trots försiktig behandling kan huden påverkas ovanligt starkt i sällsynta fall. Då kan en starkare rodnad, irritation och eventuellt små blåsor uppstå, dessa går tillbaka.

För att undvika dessa komplikationer är det ytterst viktigt att man lämnat uppgifter på eventuell medicinering och att man följt alla anvisningar gällande solning inför en behandling. Det kan ha gått en tid sedan en första konsultation gjorts, och läget kan ha ändrats under tidens gång. Eventuellt görs en testpuls innan hel behandling för att se hur huden reagerar på ljuset.

När ska jag träffa en hudspecialist för att få hjälp?
Du kanske tvekar över att träffa en hudterapeut. Kanske har du hört att acne är något du kommer växa ifrån. För att hjälpa dig besluta om du ska träffa en hudterapeut finns några uttalanden här. Passar något in på dig?

•    Min acne gör mig blyg.
•    Jag skäms over min acne.
•    Min syn på livet är mindre optimistisk sedan jag fått acne.
•    Inga av de acneprodukter jag använt har fungerat särskilt bra. 
•    Jag börjar se ärr.
•    Jag har svarta och vita pormaskar och röda prickar på huden. Jag har smärtsamma och varfyllda papler och pustler.

Om du svarade “Ja” på någon av påstående ovan rekommenderas att du träffar en hudterapeut eller hudläkare för att få hjälp. Det finns hjälp att få. Du kan inte bara få hjälp med att lindra din acne, utan även göra så att framtida acneutbrott mindras och chansen att du får ärr minskar. Hitta en salong i din närhet här.

 
« Tillbaka
 Copyright © 2010 PreSwede AB
 Contact: info@preswede.com